Selin kyläsuunnitelma 2022

Selin kyläsuunnitelma julkaistiin yhdessä muiden vihtiläisten kylien suunnitelmien kanssa vuonna 2014. Kyläsuunnitelma on osin jo toteutettu, osa vielä työn alla

Suunnitelmaa alettiin työstää talvella kylien yhteisissä palavereissa ja selkiläisten kesken keskustellen ulkoilupäivänä ja kyläyhdistyksen vuosikokouksessa. Työryhmään tuli 10 henkilöä, jotka kyläkyselyn avulla kokosivat yhteisiä toiveita ja tavoitteita.
Selin kylän historia viime vuosisadan alusta tuli vahvasti esiin valokuvien ja henkilömuisteluiden kautta. Yhdeksi toiveeksi tulikin historiapiirin perustaminen.

Kyläsuunnitelmassa on paljon tietoa tämän hetken toiminnasta ja tilanteesta. Selin kylän toiminnalliseksi alueeksi on merkitty entinen koulupiiri. Selin koulun lakkauttamisen jälkeen lapset jakautuivat Siippoon, nykyisin Otalammen ja Haimoon kouluihin.

Painettu kyläsuunnitelma on jaettu talkoilla kaikkiin Selin talouksiin.

Voit ladata kyläsuunnitelman tästä: Selin kyläsuunnitelma 2014.pdf

Voit ladata vuoden 2022 kyläsuunnitelman tästä