Print this page

Etusivu

Kyläkokouksen pöytäkirja

SELIN KYLÄYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 5.2.2017

 

Aika Sunnuntaina 5.2.2017 klo 14.00

Paikka Selin monitoimitalo

 

Läsnä 17 kyläläistä

 

 

1.     Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapani Haasto avasi kokouksen klo 14.35.

2.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Luukkonen, sihteeriksi Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Nyman ja Seppo Ali-Mattila.

3.     Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin laiillisesti kokoonkutsutuksi vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella Selkiläinen-lehtisessä 26.1.2016. Lisäksi ilmoitus on ollut kylän nettisivuilla ja kylän Facebook-sivuilla.

 

 

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

5.   Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien lausunto

Tutustuttiin tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen vuodelta 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto luettiin.

 

6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

 

7.   Toimintasuunnitelma; tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2017.

Tutustuttiin toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin ettei liittymis- ja jäsenmaksuja peritä vuonna 2017.

 

 

8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 2017. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä.

Kylähallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Sirpa Nyman.

Erovuoroiset kylähallituksen jäsenet Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen kaudelle 2017-2018.

Erovuoroiset varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri valittiin uudelleen kaudelle 2017 – 2018.

Muut kylähallituksen vakituiset jäsenet kaudelle 2017 ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Kari Vitikainen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.

 

9. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varajäsenet.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen, varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.

 

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Luukkonen päätti kokouksen kello 15.36.

 

 

 

 

LIITTEET Osanottajaluettelo

Vuosikertomus

Tilinpäätös

Tulo- ja menoarvio

Toimintasuunnitelma

Tilintarkastajien lausunto

 

 

 

 

Jaakko Luukkonen Kari Vitikainen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Sirpa Nyman Seppo Ali-Mattila