Print this page

Etusivu

Näillä sivuilla voit tutustua Selin kylään ja tapahtumiin - saat tietoa kylän toiminnasta ja voit halutessasi liittyä vaikka kyläyhdistyksen jäseneksi.

Yhteystiedot
Selin kyläyhdistys ry
Selintie 529
03320 SELKI

Ajankohtaista

Sivu 1 / 20  > >>

Sirpa Nyman Selin kyläyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi


Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa monitoimitalolla kerrattiin viime vuoden kohokohtia. Syksyinen kekrijuhla tarjosi kiinnostavan elämyksen kauranpuinnin työnäytöksellä. Maamoottorilla toimiva 60-vuotias puimakone houkutti paikalle runsaan joukon vanhasta työtavasta kiinnostuneita.
Selin monitoimitalon monipuolinen toiminta kokoaa kaikenikäisiä viikoittaisiin harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Isänpäivälounas on toinen iso tapahtuma ja kesä-heinäkuussa kesäkahvila on jo vakiinnuttanut paikkansa niin vuosikertomuksessa kuin toimintasuunnitelmassakin.
Valtakunnallisiin Suomi 100-teematapahtumiin osallistutaan myös Selissä. Talvinen laavuretki tehtiin helmikuussa ja elokuussa syödään yhdessä ulkona. Kesäkahvilaan palkataan kunnan kesäsetelin avulla kolme nuorta työhön. Kahvilan avajaiset 10.6 liittyvät Avoin kylä-teemaan, jossa tutustutaan kylään ja esitellään kylätoimintaa.
Monitoimitalon kunnostaminen on jatkuva talkootyön kohde. Viime vuonna hankittiin keittiöön uudet liedet ja astianpesukone sekä kunnostettiin pannuhuoneeseen pyykinpesutila. Palkkatuella työllistetty kyläavustaja toimi monitoimitalolla viime vuoden ajan.
Vuosikokouksessa valittiin kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi Sirpa Nyman. Kylähallituksen erovuoroiset jäsenet Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen kaudelle 2017–18. Samoin varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri.
Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Susanna Vanninen, Kari Vitikainen ja Ingmar Wessberg ja varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Haasto, sihteeriksi Kari Vitikainen, rahastonhoitajaksi Ingmar Wessberg, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila, talovastaaviksi Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, jäsensihteeriksi ja kirjastonhoitajaksi Liisa Kernen sekä some-vastaavaksi Sirpa Nyman.

[Lisää]

SELIN KYLÄYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 5.2.2017

 

Aika Sunnuntaina 5.2.2017 klo 14.00

Paikka Selin monitoimitalo

 

Läsnä 17 kyläläistä

 

 

1.     Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapani Haasto avasi kokouksen klo 14.35.

2.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Luukkonen, sihteeriksi Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Nyman ja Seppo Ali-Mattila.

3.     Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin laiillisesti kokoonkutsutuksi vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella Selkiläinen-lehtisessä 26.1.2016. Lisäksi ilmoitus on ollut kylän nettisivuilla ja kylän Facebook-sivuilla.

 

 

4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

5.   Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien lausunto

Tutustuttiin tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen vuodelta 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto luettiin.

 

6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.

 

7.   Toimintasuunnitelma; tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2017.

Tutustuttiin toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin ettei liittymis- ja jäsenmaksuja peritä vuonna 2017.

 

 

8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi 2017. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä.

Kylähallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Sirpa Nyman.

Erovuoroiset kylähallituksen jäsenet Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen kaudelle 2017-2018.

Erovuoroiset varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri valittiin uudelleen kaudelle 2017 – 2018.

Muut kylähallituksen vakituiset jäsenet kaudelle 2017 ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Kari Vitikainen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.

 

9. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varajäsenet.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen, varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.

 

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Luukkonen päätti kokouksen kello 15.36.

 

 

 

 

LIITTEET Osanottajaluettelo

Vuosikertomus

Tilinpäätös

Tulo- ja menoarvio

Toimintasuunnitelma

Tilintarkastajien lausunto

 

 

 

Jaakko Luukkonen Kari Vitikainen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Nyman Seppo Ali-Mattila

[Lisää]

Selin Kyläyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Yleistä

Selin kyläyhdistys ry toimii selkiläisten ja lähiseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Monitoimitalon kunnossapito ja sen tilojen sekä toiminnan kehittäminen monipuolisena kokoontumispaikkana on keskeinen tehtävä.

Selin monitoimitalo on lähialueen kaikenikäisten asukkaiden yhteinen toimintapaikka jossa kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi säännöllistä viikkotoimintaa järjestävät kunnan ja seurakunnan lisäksi muut järjestöt. Talossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kokouksia ja perhejuhlia.

Kyläavustajan palkkaaminen monitoimitalolle palkkatuen avulla tehostaa talon kunnostustöitä ja yhdistyksen tapahtumien järjestämistä.

Kyläsuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita kehitetään edelleen. Liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi kehitetään lenkkiverkostoja ja urheilukentän käyttömahdollisuuksia selvitetään.

Kesäkahvilan toimintaa kehitetään mm. lisäämällä suoramyyntitilanteita. Vuosittaiset kekrijuhla ja isänpäivälounas ovat kylätapahtuman ohella myös tärkeät varainhankinnan kannalta.

Valokuituhanke on aloitettu ja tällä hetkellä on tarkoitus saada pilottihanke käynnistettyä Otalammella.

Monitoimitalon kunnostamisvuorossa on vesiputkiston kunnostus ja jätevesihuollon parantaminen.

Kyläyhdistyksen nettisivujen kehittämistä jatketaan. Sisältöä (kirjoituksia ja valokuvia) laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Talkoolaisia kutsutaan mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan laittamaan ruokaa, tekemään mainoksia, päivittämään nettisivuja, tekemään rakennus- ja puutöitä jne. Jokainen osallistuu taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Jokainen kyläläinen on tervetullut oman kyläyhdistyksensä jäseneksi. Jäsenyys vahvistaa kyläyhteisöä ja lisää yhteisöllisyyttä. Jäsenyys on veloitukseton eikä velvoita mihinkään. Jäsenet saavat monitoimitalolla järjestämiensä perhetapahtumien tilavuokrista alennusta.

 

Viikkotoiminta

Monitoimitalon viikkotoiminta jatkuu aiempien vuosien tapaan runsaana ja monipuolisena.

Maanantai-iltaisin miesten puutyöpiirissä tehdään kiinteistön kunnostustöitä. Tanssillinen voimisteluryhmä jatkaa vauhdikasta liikuntaansa.

Tiistaisin kankaankudonnan piiri toimii Hiiden Opiston ryhmänä. 4H:n kokkaus- ja kädentaidon kerho kokoontuu tiistai-iltaisin.

Keskiviikkoisin Kerho joko osaat-teemalla opiskellaan uusia asioita osanottajien kiinnostuksen mukaan.

Torstaitupa kokoaa eläkeläisiä viikoittain noin kolmekymmentä kertaa vuoden aikana. Yhteinen ruokailu ja monipuolinen ohjelma antavat virkeyttä ja voimia kotona jaksamiseen.

Iltaisin kehonhuolto- ja venyttelyjumppa vetreyttää osallistujansa.

Lukupiiri kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Perjantaina Nuorten liikunta- ja pelikerho sekä miesten biljardi pyritään aloittamaan uudelleen.

Yhteisen lenkkeilyn jälkeen on tarjolla saunamahdollisuus naisten ja miesten vuoroin tarpeen ja tilanteen mukaan. Jos lenkkeililjöitä on sauna on syytä tilata erikseen.

Lauantaina on tilaa perhejuhlille ja tapahtumille

Sunnuntaina on tilaa perhejuhlille ja tapahtumille.

Tapahtumia ja juhlia

Laduntekijät ovat valmiina toimimaan jos ja kun tulee riittävästi lunta. Latuverkosto ajetaan mahdollisuuksien mukaan entisille reiteille joten laduille pääsee useista paikoista.

Kyläkokous ja kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 5.2.2017.

Laavutapahtuma järjestetään 11.2.2017.

Siivous- ja kunnostustalkoita pidetään sisällä ja ulkona monitoimitalon liepeillä. Puutarha-aiheinen ilta keväällä Haimoon Marttojen kanssa. Kesäkahvilan avajaiset ja avoin kylä tapahtuma pidetään 10.6.2017

Suomi 100 teemalla järjestetään syödään yhdessä ulkona tapahtuma 26.8.2017.

Pyöräretki Selin ja Lepsämän välillä ajetaan syksyllä.

Historiapiirin aloittaminen syksyllä on tavoitteena.

Kekrijuhla järjestetään syyskuun lopulla sadonkorjuun merkeissä.

Isänpäivälounas tarjoillaan perinteiseen tapaan marraskuussa.

Monitoimitalolla on mahdollisuus järjestöjen ja yksityisten kokouksiin ja juhliin. Myös saunatilat ovat kyläläisten vuokrattavissa.

Tiedotustoiminta

Kylän tapahtumista ja kyläyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan joka kotiin jaettavalla Selkiläinen lehtisellä. Kyläyhdistyksen nettisivuja päivitetään tapahtumien tahtiin. Tiedotteet löytyvät myös kyläyhdistyksen Facebook-sivuilta.

Paikallislehtien kanssa tehdään yhteistyötä Selin asioiden kertomiseksi laajemmalle alueelle.

[Lisää]

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2016

Puintinäytös vanhalla puimakoneella keräsi paljon katsojia sadonkorjuun kekrijuhlassa. Kuvassa oikealta Jaakko Luukkonen nostelee kauraa ja Pauli Räty syöttää sen puimakoneen käsittelyyn. Pentti Romo valvoi jyvien keruuta säkkeihin.

Perinteitä tapahtumissa ja uudistusta monitoimitalossa

Toimintavuoden kiinnostavimmaksi tapahtumaksi koettiin kekrijuhlan kauranpuintinäytös 60 vuotta vanhalla puimakoneella. Monelle vanhemmalle osallistujalle mieleen nousi omakohtaisia muistoja työstä, joka nuorimmille oli nyt suuri ihmetyksen aihe.

Monitoimitalolle kokoonnuttiin vuoden aikana moniin tuttuihin tilaisuuksiin. Isänpäivän lounaspöytä tarjosi kotoista juhlaruokaa niin kyläläisille kuin kaukaisemmillekin ruokailijoille. Loppiaisena laulettiin joululauluja ja laskiaisena ulkoiltiin ja pidettiin yhdistyksen kyläkokous. Puutarhaillan jatkoksi pidettiin kyläteiden varsilla siivoustalkoot ja kesäkuussa avautui monitoimitalon kesäkahvila.

Kyläavustaja saatiin työhön jo tammikuussa. Hänen tehtävänään oli huolehtia monitoimitalon kunnossapidosta, mikä helpotti talkoolaisten vastuuta. Taloa kunnostettiinkin monin tavoin keittiöstä kellariin. Tehokkaampi astianpesukone ja sähköliedet helpottivat keittiötöitä. Lahjoituksena saatu astiasto on nyt kyläläistenkin käytettävissä kuljetuslaatikkoihin pakattuna.

Kyläyhdistyksen tavoite kyläyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä eteni taas muutaman askeleen.

 

 

KIINTEISTÖ JA YMPÄRISTÖ

Selkiläisen Heini Autin saaminen kyläavustajaksi Suomen kylätoiminta ry:n Työtä kylästä-hankkeen avulla helpotti talkoolaisten vastuuta monitoimitalon hoidossa. Palkkatuen vuoksi kustannukset olivat vähäiset.

Remonttitaitoisena hän kunnosti pannuhuoneen öljysäiliöltä jääneen tilan pesutuvaksi. Sinne hankittiin pesukone ja kuivausrumpu, joten pesulalaskuiltakin säästyttiin. Lahjoituksena saatiin vielä mankeli. Keittiön varustetaso koheni uuden tehokkaan astianpesukoneen ja kahden sähkölieden myötä

Kaapit ja komerot Heini siivosi ja järjesteli tavarat uudelleen. Jo aiemmin lahjoituksena saadun astiaston hän pakkasi 20 osion kuljetuslaatikkoihin kyläläistenkin vuokrattavaksi. Syksyllä kyläyhdistys sai suuren pakan tummansinistä hyvälaatuista kangasta, josta saadaan juhlatilaisuuksiin tarjoilupöydille lattiaan ulottuvat sivuliinat. Taloon saatiin lahjoituksena myös iso projektiotelevisio.

Maalämmön vaikutus ilmalämpöpumpun avustuksella on merkittävä ison talon kohtuullisiin lämmityskuluihin. Kyläavustajan hoidettua siivouksen saatiin siinäkin säästöä huomattavasti. Piha-alueen lumen aurauksen ja hiekoituksen Ingmar Wessberg teki talkootyönä koneillaan.

Kyläympäristön kohentamiseksi talkoiltiin keväällä Selintien ja Nummenpääntien pientareilta roskat jätesäkkeihin.

VIIKKOTOIMINTA

Kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi monitoimitalolla kokoontui viikoittaisia ryhmiä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen toimesta. Vuoden aikana erilaisia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli 10 ja niissä runsaat 100 eri-ikäistä osallistujaa.

Torstaitupa

Viikoittainen torstaitupa kokosi Selistä ja naapurikylistä eläkeläisiä ja muutamia nuorempiakin yhteiseen ruokailuun ja monenlaisen ohjelman pariin. Yhteensä torstaitupaan kokoonnuttiin 28 kertaa ja mukana oli keskimäärin 22 osallistujaa sekä 3-4 talkoolaista. 30 kävijää oli mukana lähes joka kerta ja 20 satunnaisemmin.

Taksilla kulkevien matkat hankaloituivat, kun Karviainen aikaisemmasta luvasta poiketen ei sallinut kortilla matkustavan kuin kaksi henkilöä. Samoin useita vuosia torstaitupaan saatu avustus jäi pois.

Joka toinen viikko ohjelmassa oli tuolijumppaa ja kuukausittain kävi jalkahoitaja ja verenpaineen mittaaja. Aivojumppaa antoivat pöytäpelit mm. skippo. Keskustelu ja kuulumisten vaihto olivat tärkeässä osassa. Hanuristi Reijo Hellgren vieraili syksyllä ja Tiernavaarit joulujuhlassa. Sotainvalidien kevätretken esiintyjänä oli runomies Reijo Vähälä. Syksyllä muisteltiin menneitä katsomalla 1980-luvulla Selissä kuvattua TV kakkosen lastenohjelmaa Kyläkirje.

Liikuntaryhmät. Maanantaisin kokoontui Dance-Fitness tanssiliikuntaryhmä ja torstaisin kunnan liikuntatoimen venyttely- ja kehonhuoltoryhmä.

Hiiden Opiston kankaankutojat kokoontuivat opettajan johdolla tiistaisin aamupäivällä, mutta kutojat työskentelivät kangaspuissa muinakin itselleen sopivina aikoina.

4H-yhdistyksen kokkaus- ja kädentaitokerho kokoontui tiistai-iltaisin kooten ala-asteikäisiä käytännönläheisiin harrastuksiin. Kerho pitää omaa blogia, jossa kertoo kuvin ja sanoin toimistaan.

Seurakunnan perhekerho kokosi kevätkaudella perjantaisin aamupäivällä lapset ja vanhemmat yhteiseen toimintaan. Samoin pyhäkoulu kokoontui kevätkauden sunnuntaisin. Lasten vähäisyyden vuoksi nämä jäivät tauolle toistaiseksi. Kyläyhdistys jatkoi perhekerhon pitämistä osan aikaa syksyllä.

Kirjasto ja lukupiiri tarjoavat kyläläisille lukuharrastusta. Kirjaston valikoima kasvaa lahjoituksin vuosittain, vaikka käytössä olevat hyllytilat pakottavat toisaalta karsintaankin. Myös elokuvia on tarjolla dvd-tallenteina. Lainaus toimii omatoimisesti talon toiminta-aikoina ovien ollessa auki. Lainat ja palautukset merkitään eteisen pöydällä olevaan vihkoon.

Selin urheilukentän saamiseksi kyläläisten käyttöön tehtiin selvitys. Vuosikokous nimesi Arto Sahramaan selvittämään asiaa kentän nykyisen omistajan, Vihdin kunnan, kanssa. Uusin voimin toimintaa virittänyt Selin Nuorisoseura ottikin kentän asian omakseen ja teki kunnan kanssa 10-vuotisen vuokrasopimuksen.

TAPAHTUMAT JA JUHLAT

Toimintakausi aloitettiin perinteisesti loppiaisena laulamalla kauden viimeiset joululaulut. Miesryhmä Kööri oli laulattamassa. Osanottajia oli lähes 50. Talven hiihtokausi supistui laskiaisen kävelylenkiksi.

Puutarhaillassa Haimoon Marttojen kanssa keskusteltiin puutarhan perustamisesta ja vaihdettiin taimia. Tienvarsien siivoustalkoot pidettiin toukokuussa. Jääkiekon MM-kisojen finaalia seurattiin kisastudiossa monitoimitalolla. Selin ja lepsämäläisten pyöräretket suuntautuivat vuorotellen naapurikylän kyläpäiville.

Kesäkahvila avattiin 11.6 ja samalla osallistuttiin valtakunnalliseen Suomen Kylätoiminta ry:n organisoimaan Avoin kylä-tapahtumaan. Kahvila toimi monitoimitalolla keskiviikkona illalla ja lauantaina iltapäivällä. Kahvilaan saatiin palkattua kaksi nuorta kunnan kesäsetelin ja osuuspankin tuella. Talkoolaiset avustivat leipomuksin ja leivonnaisia ja hunajaa oli myös myynnissä.

Kekrijuhlaa vietettiin perinteisenä sadonkorjuujuhlana. suuren mielenkiinnon kohteena oli puintinäytös paikalle tuodulla 60 vuotta vanhalla maamoottorikäyttöisellä puimakoneella. Puitavat kaurat oli ajoissa niitetty ja nosteltu seipäille kuivamaan. Vuosikymmenten takainen tuttu syystyö sai monen katsojan tarttumaan hankoon ja osallistumaan työhön.

Syksyn satoa oli runsaasti tarjolla vihanneskärryssä ja myyntiautoissa sekä sisälläkin niin myyntipöydillä kuin kahviossa. Lasten ohjelmassa oli talutusratsastusta ja pomppulinna. Arpajaisvoittoina oli kesäpihalle tarkoitetut pöytäryhmät aikuisten ja lasten kokoisina. Kylän paras tuunaaja-kisassa oli esillä kekseliäitä ratkaisuja esineiden uusiksi käyttömahdollisuuksiksi.  Tasapistein voittivat lasikannella pöydäksi tuunattu puinen ovi ja villaisista vaippahousuista muotoiltu myssy.

Isänpäivälounas oli taas ison talkoojoukon taidonnäyte saaden runsaasti kehuja maukkaasta ruoasta. Ruokalistalle vakiintuneet kinkku ja lanttulaatikko kertaavat vielä sadonkorjuun makuja ja samalla enteilevät pian alkavaa joulukautta.

Uusi astianpesukone helpotti tässäkin talkoossa, ei ollut iltamyöhään kestävää tiskausurakkaa. Vaikka isäpäivää juhlitaankin, miehet ovat ahkerasti työssä mukana perunankuorinnasta loppusiivoukseen.

Tiedotus. Selkiläinen kyläkirjeessä kerrottiin kylän ja kyläyhdistyksen tapahtumista. Kolme kertaa toimintavuoden aikana ilmestynyt kyläkirje jaettiin talkoilla jokaiseen selkiläiseen talouteen ja myös naapurikylien puolellekin.

Nettisivu selki.fi ja Facebookin Selki-ryhmä toimivat myös tiedotuskanavina kyläläisiä laajemmallekin joukolle mm. muualla asuville entisille selkiläisille. Paikallislehdissä ilmoitettiin tapahtumista ja jutuissa kerrottiin tarkemmin niistä.

Selin kyläyhdistys ry. Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin monitoimitalossa 7.2. Kokoukseen osallistui 25 kyläläistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Luukkonen, sihteerinä Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajina Arto Sahramaa ja Tero Sahramaa.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen puheenjohtajaksi Tapani Haasto ja jäseniksi Nina Marttinen, Kari Vitikainen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg sekä uutena Minna Malin. Erovuoroiset varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet olivat Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano sekä varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.

Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Ingmar Wessberg, sihteeriksi Kari Vitikainen, rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli ja tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila. Talovastaaviksi nimettiin Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, jäsensihteeriksi ja kirjastonhoitajaksi Liisa Kernen, nettivastaavaksi Pasi Juhantalo, somevastaavaksi Sirpa Nyman ja Selkiläisen taittajaksi Arja Parttimaa.

 

 

 

[Lisää]